Louč – naše modelářská plocha

Odkaz na mapy.cz
GPS 49.4207967N, 13.9107486E

Režim parkování modelářů na ploše

Prosím dodržujte pravidla příjezdu, parkování a otáčení vozidel. Auta parkují ve vyznačeném prostoru kolmo k příjezdové komunikaci.

Režim parkování pro návštěvy

Prosíme návštěvníky akcí, aby dodržovali doporučené parkování na vyznačeném místě vedle příjezdové cesty