Pravidla – Korespondenční soutěž větroňů 2024

Soutěž je vypsána pro historické větroně v kategoriích ARC, ARC-A2 a RC Retro.

Všeobecná pravidla

Historičnost modelu je určena obdobím, ve kterém model vznikl. Toto se jednoznačně prokazuje buď originálním plánem, zveřejněnou dokumentací v dobových médiích – článkem společně s rozměrovým náčrtkem a uvedeným profilem, případně v kombinaci s další doplňkovou dokumentací jako jsou fotografie, kde je možné jasně rozpoznat model a jeho tvary, dále pak zveřejněnými výsledkovými listinami, případně kontrolou propočtů rozměrů modelu, které musí odpovídat tehdejším pravidlům v případě, že jde o soutěžní model. Plán je možné překreslit i dle původního originálního modelu, který je současně podrobně zdokumentován fotografiemi v kombinaci s dalšími materiály prokazujícími dobu vzniku a autora konstrukce modelu.

Model je stavěn dle originálního nebo překresleného plánu, kde je zachována plná autenticita modelu. Tedy veškeré rozměry, konstrukce a tvary odpovídají historické předloze.

Změna profilu nosných ploch není povolena.  

Z důvodu použití RC soupravy, a tím zvětšení hmotnosti modelů, je povoleno zesílení konstrukce, nesmí však jít o změnu konstrukce modelu. Plankování nosných ploch je přípustné, jen pokud je měl originál. Je povoleno, u konvertovaných volných modelů, upravit ocasní plochy pro RC řízení. Musí být však zachován původní rozměr a tvar ocasních ploch.

Pro stavbu modelu je doporučeno použití původních materiálů, nedostupné materiály mohou být nahrazeny balsou. Pokud není řečeno jinak (RETRO), je zakázáno používat skelný laminát, uhlíkové a kevlarové kompozity, nažehlovací plastové fólie apod. Potah vliesem je povolen.

Minimální plošné zatížení je 12 g/dm2. Plochou se rozumí průmět nosných ploch do vodorovné roviny. U větroňů se myslí celkovou nosnou plochou křídlo plus VOP.

Maximální hmotnost modelu je 5000 g, maximální rozpětí 3500 mm.

ARC – (OTVR)

Do kategorie náleží pouze bezmotorové modely, jejichž předloha vznikla před rokem 1955.  Modely jsou přípustné pouze v měřítku 1:1. Model musí vyhovovat všeobecným pravidlům. Rozpětí modelu může být maximálně 3500 mm (138 palců), hmotnost maximálně 5000 g.

Modely musí být konvertovány na RC ovládání, a pro jejich ovládání jsou povolena pouze dvě serva.

Šňůra pro ruční vlek může být maximálně 100 m dlouhá, a to i v případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Soutěžící vytýčí báze A a B, jejichž vzdálenost je 170 m. Na jedné bázi musí být startovací zařízení upevněno do země, druhá báze určuje maximální napnutí katapultu.

Soutěž se létá na čtyři kola.  Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů,  bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 300 s. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy v průběhu 4 letů, provede ještě pátý let jako rozlet bez omezení maxima. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy už v prvních třech letech, místo čtvrtého letu provede rozlet (tj. bez omezení maxima). Výsledek rozletu se připočítává k celkovému dosaženému času.

ARC – A2 – (Nordic Sailplanes)

Modely původní „severské kategorie“, později A2, jejichž předloha vznikla před rokem 1961. Celková nosná plocha 32 – 34 dm2, minimální hmotnost 410 g.

Modely pouze v měřítku 1:1. Musí vyhovovat všeobecným pravidlům.

Šňůra pro ruční vlek může být maximálně 100 m dlouhá, a to i v případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Soutěžící vytýčí báze A a B, jejichž vzdálenost je 170 m. Na jedné bázi musí být startovací zařízení upevněno do země, druhá báze určuje maximální napnutí katapultu.

Modely musí být konvertovány na RC řízení, pro jejich ovládání jsou povolena pouze dvě serva.

Soutěž se létá na čtyři kola. Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů, bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 240 s. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy v průběhu 4 letů, provede ještě pátý let jako rozlet bez omezení maxima. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy už v prvních třech letech, místo čtvrtého letu provede rozlet (tj. bez omezení maxima). Výsledek rozletu se připočítává k celkovému dosaženému času.

RETRO větroně

Kategorii tvoří původní RC větroně (volné modely konvertované na RC nejsou povoleny) postavené v měřítku 1:1. Předloha těchto modelů musela prokazatelně vzniknout před rokem 1981. Model musí vyhovovat všeobecným pravidlům.

V kategorii mohou soutěžit pouze větroně, které jsou celodřevěné, nebo převážně celodřevěné konstrukce, tedy s plastovým nebo laminátovým trupem (kompozitní křídla a další součásti modelu, anebo křídla potažená skelnou tkaninou nejsou povolena). Laminátový nebo plastový trup je zakreslen na originálním plánu, a musí být vytvořen z originální formy, nebo musí odpovídat tvarem a rozměrem originálu. Potah modelu může být proveden originálním materiálem, například papírem nebo fólií. Je však povoleno použít i vlies.

Ovládání modelu je pouze dvoukanálové, tedy směrové a výškové kormidlo, „motýl“ je povolen. Původně jednokanálové modely je možné konvertovat na dvoukanál. Je tedy možné VOP upravit pro RC řízení. Musí být však zachován původní rozměr a tvar, celková úprava nesmí ovlivnit tvar a rozměr ostatních navazujících součástí.

V případě, že model má více kanálů‚ (například brzdy, vztlakové klapky, apod.), pro účely závodu musí být tyto odpojeny galvanicky od přijímače. Rozpětí modelu může být maximálně 3500 mm (138 palců), hmotnost maximálně 5000 g. Minimální plošné zatížení je 12 g/dm2.

Šňůra pro ruční vlek může být maximálně 100 m dlouhá, a to i v případě, že se použije vlek přes kladku. Může se použít i katapult, stávající z dvaceti metrů gumy a osmdesáti metrů šňůry. Soutěžící vytýčí báze A a B, jejichž vzdálenost je 170 m. Na jedné bázi musí být startovací zařízení upevněno do země, druhá báze určuje maximální napnutí katapultu.

Soutěž se létá na čtyři kola.  Soutěžící má nárok na vykonání čtyř letů,  bez možnosti opravy. Do celkového výsledku se započítávají tři nejlepší lety. Měřené maximum je 300 s. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy v průběhu 4 letů, provede ještě pátý let jako rozlet bez omezení maxima. Pokud soutěžící nalétá 3 maximální časy už v prvních třech letech, místo čtvrtého letu provede rozlet (tj. bez omezení maxima). Výsledek rozletu se připočítává k celkovému dosaženému času.

Podmínky korespondenční soutěže

Soutěž se koná v období od 1. března 2024 do 31. října 2024. To znamená 8 měsíců. V každém měsíci se odlétá jen jedno kolo.

Do výsledků je možné započítat i výsledky ze soutěží, které jsou uvedeny v kalendáři českých SAMů, slovenského SAMu 119 a SMČR mezi ostatními akcemi. Musí vyhovovat následujícím podmínkám:

  • Pokud jsou soutěže pořádány dle pravidel SAM95, SAM78, SAM119, MČR historických modelů a Mistrovství Evropy, mohou se započítat pouze ty výsledky, které byly odlétány s modelem odpovídajícím pravidlům Korespondenční soutěže. V případě více startů v rámci soutěží, pokud pravidla zmíněných klubů a soutěží umožňují více startů než 4, jsou započítána pouze první 4 kola a rozlet, pokud v těchto 4 kolech jsou nalétány 3 maxima a byl rozlet s modelem v soutěži vykonán.

Podmínkou uznání výsledků ze soutěže je zaslání oficiální výsledkové listiny s žádostí o zařazení zapsaných časů do výsledků kola. To znamená, že soutěžící zašle výsledkovou listinu s komentářem e-mailem koordinátorovi na sběrnou adresu do konce měsíce, ve kterém se soutěž odlétala. Vždy je možné započíst pouze jednu soutěž pro dané kolo.

Upozornění: Nejzazší termín nahlášení výsledků je do 5. dne v následujícím měsíci. Viz „Kam nahlásit výsledky, a zasílat fotografie“.

Účast soutěžících v soutěži je dobrovolná a není omezena na klubovou příslušnost.

Měření času

Není možné samoměření (tedy časoměřič i letec v jedné osobě). Pokud poletí soutěžící sám, musí mít pomocníka časoměřiče! Pokud létá skupina soutěžících, měří si soutěžící navzájem.

Výpočet výsledku

V každém měsíčním kole je v každé kategorii určeno pořadí soutěžících na základě celkových dosažených časů. Dosažené časy se přepočítávají na body podle počtu účastníků daného kola, a to tak, že soutěžící s nejvyšším časem dostane tolik bodů, kolik bylo v kole v dané kategorii soutěžících. Např. při 15 soutěžících v daném kole dostane vítěz kola 15 bodů. Další soutěžící v pořadí dostane o 1 bod méně, takže poslední soutěžící v daném kole dostane 1 bod.  

Kromě bodů předělených podle dosaženého času se do hodnocení započítávají bonusy. Tyto bonusy budou přičteny k celkovému výsledku. Hodnotí se toto:

  • Za každé odlétané kolo 1 bod.
  • Nový model v soutěži za 1 bod – pokud postavíte nový model, v daném kole, kdy jste s ním letěli poprvé, dostanete jeden bonusový bod.

Celkové pořadí v soutěži pro danou kategorii je pak určeno součtem 6 nejvyšších bodových zisků ze všech vypsaných kol.

Kam nahlásit výsledky, a zasílat fotografie

Výsledky zasílejte ideálně do konce měsíce, nejzazší termín je do 5. dne v následujícím měsíci.

Mailová adresa pro zasílání je : zc.ma1716568440nzes@17165684404202z1716568440etuos1716568440

Příspěvek musí obsahovat výsledky, počasí, fotografii, jméno časoměřiče. Když napíšete něco navíc, bude to skvělé!

Zveřejnění výsledků

Výsledky jednotlivých kol, průběžné a konečné pořadí bude zveřejňováno na webových stránkách klubu AMC Blatná, modelářský klub p.s. / SAM95 Bohemia z.s.

Současně budou zveřejňovány informace o průběhu soutěže a fotografie, které soutěžící zašlou.

Ukončení soutěže

Soutěž je ukončena po odlétání posledního kola v říjnu 2024. Výsledky jsou vyhlášeny v článku na stránkách klubu AMC Blatná.

Koordinátor soutěže může soutěž předčasně ukončit pro nezájem.

Odpovědnost

Odpovědnost za škody, které způsobí soutěžící, řeší každý soutěžící sám svými prostředky.

Klubu AMC Blatná, modelářský klub p.s. z pořádání soutěže nevyplývají žádné závazky ani povinnosti.