Modelářský kroužek

Modelářský kroužek pod vedením člena našeho klubu je v nabídce místního Domu dětí a mládeže Blatná, kde mají modeláři k dispozici dílnu se základním vybavením a materiálním zabezpečením. Kroužek má pravidelné schůzky ve středu od 15hod a je zaměřen na stavbu funkčních, volných i rádiem řízených leteckých modelů. Žáci se na kroužku seznámí a osvojí práci s modelářským nářadím a materiálem. Při práci mají možnost se naučit zručnosti, trpělivosti, pečlivosti, odpovědnosti a cílevědomosti. Žáci začínají se stavbou jednoduchých házecích kluzáků a po získání základních návyků se náročnost i velikost modelů zvětšuje. Od soutěžních házedel, přes modely poháněné gumovým svazkem nebo větší volné kluzáky. Nechybí ani létání s hotovými modely a soutěže házedel a dalších modelů. Nově lze využít možnosti výroby polotovarů a dílů na CNC frézce, laserové řezačce nebo pomocí 3D tisku, které usnadní práci.

Žáci mohou stavět i rádiem řízené modely, ale tato činnost již vyžaduje finanční spoluúčast rodičů, při nákupu RC soupravy a vybavení, případně vhodné stavebnice.

Pro základní výcvik v ovládání radiem řízených modelů má kroužek k dispozici počítačový RC simulátor a také kompletní set vysílače a cvičného RC modelu s instalovanou kamerkou a možností ovládání modelu přes FPV brýle.

Po domluvě lze pomoci všem zájemcům i mimo modelářský kroužek se sestavením a zprovozněním vlastního RC modelu i případným výcvikem v jeho ovládání.