Pravidla – Zimní korespondenční soutěž E20

Pevná kategorie: E20

Model musí splňovat tyto pravidla:

 1. Projektované rozpětí křídel nesmí přesáhnout 20” (508 mm).
 2. Nejsou povoleny žádné automatické plochy, kromě determalizátorů
 3. Minimální celková hmotnost modelu včetně baterie musí být alespoň 1 unce (28,35 gr)
 4. Modely musí používat jeden bezjádrový (coreless) elektromotor o rozměrech 8,5 mm x 20 mm. Nejsou povoleny žádné převody.
 5. Průměr vrtule nesmí přesáhnout 2,7 palce (68,58 mm).
 6. Baterie musí být jedna standardní jednočlánková LiPol baterie jakékoli kapacity (mAh) (1 s je nominálně 3,7 V – Maximální nabití jednoho článku je přibližně 4,2 V). Lze použít baterii jakékoli kapacity (mAh), avšak HV baterie nejsou výslovně povoleny v pevné kategorii.*

*Dodávka LiPo baterií se v různých zemích a regionech liší. Pokud nemůžete snadno získat standardní LiPo, je přípustné použít HV LiPo v kategorii Fixed, ale musí být nabito pouze na maximálně 4,2 V (nikoli na plné napětí 4,35 V). 

Open kategorie E20

Open E20 zahrnuje jak pevnou kategorii, tak pravidla létaná jako Peterborough Open třídy E20, která se létá ve Velké Británii a na Novém Zélandu. Pravidla jsou:

 1. Modely musí mít projektované rozpětí křídel maximálně 20″ (508 mm)
 2. Jakýkoli motor, vrtule, baterie a časovač jsou povoleny. (povšimněte si, že jakákoli baterie, takže HV LiPol jsou povoleny v otevřeném kategorii!)
 3. Běh motoru bude maximálně 10 sekund (proto lze použít i modely nakonfigurované na 8 sekund)
 4. Modely musí mít namontovaný determalizátor.
 5. Žádná minimální nebo maximální hmotnost modelu.
 6. Soutěž se skládá ze tří letů do 60 sekund Max  

* Otevřená kategorie znamená, že dva styly modelů E20 mohou soutěžit proti sobě. Model, který je legální pro pevnou kategorii, může také létat v této otevřené kategorii

Lety:

Doba chodu motoru pro všechny lety a rozlety musí být maximálně 20 sekund v pevné kategorii a 10 sekund v otevřené kategorii.

Čas motoru začíná uvolněním modelu a končí, když přestane napájení motoru.

Maximum pro každý let bude 90 sekund v pevné kategorii a 60 sekund v kategorii otevřené a budou provedeny tři lety.

Pro každý let jsou povoleny dva pokusy v případě letů pod 20 s nebo běhů motoru nad 20 nebo 10 s.

V případě plného skóre je soutěžící vyzván k provedení 4., dodatečného Fly-off letu, který je neomezený.

Doba chodu motoru pro rozlétání (fly-off) je 10 sekund pro pevnou kategorii i otevřenou kategorii

Všechny lety lze zaznamenávat časoměřičem nebo samoměřením

Let se považuje za ukončený, když model přistane nebo když časoměřič již model nevidí, podle toho, co nastane dříve.

Soutěžící může použít dva modely, včetně libovolného v rozlétávání.

Jak soutěžit?

Vstup je zdarma! Jednoduše odletíte soutěžní starty v jeden den v termínu od 1. listopadu 2023 do 31. března 2024 a zašlete své letové časy zaokrouhlené na celé sekundy dolů se svým jménem, ​​zemí, modelem a časoměřičem na: zc.li1721315557ame@a1721315557ntalb1721315557cma1721315557  

Příklad:

Příklad dokonalého skóre s rozletem: Pevná kategorie (stejné i pro Open kategorii, jen s max. 60 sekundami) 

Graham Green, USA, let 1: 90 s, let 2: 90 s, Let 3: 90 s, Fly/Off 184 s (Model: Vlastní design) 

Příklad pokud není dosaženo tří letů s maximem (méně než 90s pro E20 nebo 60s pro Open kategorii):

John Jonson, Velká Británie, let 1: 80 sekund, let 2: 90 sekund, let 3: 88 sekund (model: E-Buzzard)