Schůze klubu

1. 12. 2021 Petr Loula 0

Dne 20. 11. 2021 se konala chůze našeho Aeromodel clubu Blatná. Jedním z bodů schůze byla volba předsedy klubu (vypršelo funkční období) a příjem nových […]

Setkání v Bechyni

18. 7. 2021 Petr Loula 0

Minulý víkend 10. 7. 2021 pořádali kolegové v Bechyni setkání modelářů. Pozvání jsme přijali a aktivně a v hojném množství se akce zúčastnili.