Psáno před lety – Naši modeláři v Anglii

Ing. C. MILAN HOŘEJŠÍ

Po prvé v historii československého modelářství zvítězilo Československo v mezinárodním závodě motorových modelů v Eaton Bray v Anglii. Při této příležitosti naskytla se možnost, abychom opět po dlouhé přestávce na vlastní oči spatřili stav modelářství v cizině, zejména anglického a francouzského. V dalších odstavcích pokusím se zhodnotit nejen průběh závodů, ale i některé technické novinky.

Ve dnech 18.-25. srpna t. r. (1946 pozn. red.)se konal na modelářském letišti v Eaton Bray u Londýna mezinárodní modelářský týden za účasti Anglie, Ameriky, Belgie, Československa, Dánska, Francie a Holandska. Naše družstvo pod vedením insp. B. Semráda sestávalo z A. Jindry z Prahy (1 motor. model „Antares“), P. Lánského z Jablonce (5 modelů), J. Jančaříka z Brna (3 modely), P. Vaňka a J. Poláčka z Bratislavi (oba bez modelů) a autora tohoto článku, jako technického vedoucího. V této funkci nebylo mou povinností míti model; přesto však jsem v poslední chvíli vzal s sebou model, později vítězný, „Superantares“, konstrukce J. Brože s motorem IPRO-IKAR 6 ccm konstrukce Ing. Pahra.

Obr. 1. Od leva: Jančařík, Hořejší, Vaněk, Bukovský, Jindra, Lánský
Obr. 1. Od leva: Jančařík, Hořejší, Vaněk, Bukovský, Jindra, Lánský

B. Semrád a P. Lánský byli na místě již 17. srpna, ostatní přibyli postupně letadlem „Dakota“ našich Aerolinií. Souviselo to s nedostatkem času pro vyřizování pasů a cestovních formalit, poněvadž pozvání přišlo nedlouho předtím. Nicméně však naše výprava zdolala všechny obtíže a rázem se octla před úlohou, aby úspěšně hájila naše barvy. Bylo to o to těžší, oč méně jsme věděli, jak a zda vůbec můžeme soutěžit po tolika letech isolace.

Budiž mi ještě dovoleno, abych z tohoto místa jménem všech závodníků poděkoval p. sekčnímu šéfu Ing. J. Bervidovi za vzácné pochopení a podporu, jíž ministerstvo dopravy zájezd umožnilo a p. B. Semrádovi nejen za dobré vedení celého družstva, ale i za přímo otcovskou péči, kterou každému z nás věnoval a pomáhal proplout leckterým úskalím způsobem přímo diplomatickým. Srdečný dík patří též kol. J. Bukovskému v Londýně, který svými znalostmi londýnských a anglických poměrů nám ušetřil mnoho času.

Organisace anglického modelářství.

Nejvyšším orgánem pro sportovní létání je v Anglii „Royal Aero Club“ (Královský aeroklub), který, podob-ně jako náš ARČS sdružuje všechny aerokluby a zastupuje je před cizinou. Letadlové modelářství je však, na rozdíl od nás, zcela odděleno a pod svazek aeroklubu nenáleží. Jsou dvě organisace modelářské. Prvá je Association of British Aeromodellers (A. B. A.) — Sdružení britských letadlových modelářů, jejímiž členy je více než 200.000 modelářů. V jednotlivých anglických městech jsou modelářské kluby, které jsou členy této asociace. A. B. A. má několik sekcí, pro modely na gumu, modely větroňů, motorové modely, vodní modely, experimentální modely, výzkum a pod. Heslem činnosti A. B. A. je: „Rozšiřovati, povzbuzovati, rozvíjeti, organisovati a chrániti letadlové modelářství ve Spojeném království“.

Druhou organisací je The Society of Model Aeronautical Engineers (S.M.A.E.) — Společnost leteckomodelářských inženýrů. K tomu je nutno podotknout, že význam slova engineer-inženýr je tu poněkud jiný než u nás. V Anglii označuje každého, kdo se zabývá strojně-technickou činností nebo jí podobnou, tudíž též staví-li, ať již amatérsky nebo profesionálně, zmenšené modely vozidel, strojů, motorů, letadel a j. S. M. A. E. má povahu poněkud odlišnou od A.B.A. již proto, že je pověřena Královským aeroklubem, aby kontrolovala veškeré národní a mezinárodní závody modelářské ve Velké Británii. Tak na př. dozírá, aby závody, zejména mezinárodní, probíhaly regulérně a sleduje, zda se konají podle pravidel F.A.I.; vydává osvědčení o anglických rekordech a modelářské průkazy A, B, C. Je to modelářská organisace oficiálního rázu, avšak zcela samostatná. Tato společnost byla založena za prvé světové války a má v Anglii velkou tradici. Jejím presidentem je lord Brabazon, jenž staví Anglii nová dopravní letadla. Od A.B.A. se liší tím, že jejími členy jsou modelářské kluby nebo ti jednotlivci, kteří pěstují letadlové modelářství ne pro sport, ale jako technickou činnost na vědeckém základě.

Snaha po získání vědeckých poznatků pro tuto činnost vedla r. 1945 k založení Low Speed Aerodynamics Research Association ( L. S. A. R. A.) -Sdružení pro výzkum aerodynamiky při nízkých rychlostech. Jejím hlavním účelem je šířit znalost theorie letadlových modelů a provádět výzkum při nízkých Reynoldsových číslech. Výsledky výzkumů a theoretické práce publikují se v Reports of the L.S.A.R.A. (Zprávy L.S.A.R.A). Sdružení má t. č. pět tunelů, dílem hotových, dílem ve stavbě. Nejmenší je demonstrační kouřový tunel o rozměru měřicího prostoru 150 X 150 mm a největší má průměr 1 m při maximální rychlosti proudu asi 70 km/hod. Presidentem je Dr. Roxbee Cox, význačný odborník v proudovém pohonu a místopředseda Royal Aeronautical Society.

Časopisy.

V Anglii jsou odborné, modelářské časopisy, lépe revue, dva. První je Aeromodeller, měsíčník, který vydává společnost pro vydávání leteckomodelářských knih, jež je sdružena s jinou společností s r. o., které náleží modelářské letiště v Eaton Bray. Druhý je Model Aircraft, také měsíčník, který vydává S.M.A.E. Jedno číslo obou časopisů stojí našich 10,– Kčs. Náklad časopisu Aeromodeller činí 50.000 kusů měsíčně. I angličtí plachtaři, kterých je podstatně méně než u nás, mají svůj odborný měsíčník Sailplane and Glider (Větroň a kluzák). Myslím, že by o podobném bylo na čase uvažovat i u nás.

Insp. Semrád na letišti v Eaton Bray

Letiště Eaton Bray.

Je to první modelářské letiště na světě. Má tvar lichoběžníka, jehož dvě největší strany měří asi 600 a 800 m. Leží v krásném, mírně zvlněném kraji asi hodinu jízdy elektrickým rychlíkem na severozápad od Londýna. Z nedaleké železniční stanice Leighton Buzzard vede k němu skvělá, asfaltobetonová silnice. Na letišti jsou dvě betonové, kruhové, rozjezdové dráhy pro modely startující se země, pojízdná startovací a rozhlasová stanice a větrný pytel. Na kraji letiště jsou dílny a správní budovy, které jsou však ještě ve stavbě. V příštím roce má být postaveno i umělé jezírko pro start vodních modelů.

Holandský model na gumu. Stavba celobalsová, sklopná vrtule, sklápěcí jednokolový podvozek

Letiště je položeno shodou okolností mezi továrními letišti firem De Havilland a Percival a blízko plachtařského střediska Dunstablu. Poněvadž letiště náleží zvláštní společnosti s r. o., vybírají se za létání s modely poplatky. Tak na př. je denní poplatek 20 Kčs, pro dorost do 16 let 10 Kčs. Předplatné na letovou sezónu od 20. dubna do 20. října je 600 Kčs, pro dorost polovina. Celoroční lístek stojí 800 Kčs, dorost platí 400 Kčs. Tyto ceny platí vždy pro jednoho modeláře. Poněvadž na sobotu a neděli přijíždí na letiště mnoho modelářů vozy a motocykly, aby zde zároveň trávili weekend, vybírají se též poplatky za parkování a rozbití stanu.


Použité zdroje:

  • časopis LETECTVÍ, vydání 10, 1946