Návrh pravidel kat. E20

Považuji kategorii E20 za zábavnou a zároveň nenáročnou na stavbu i letový prostor a proto se snažím o její propagaci. Pro vytvoření „našich“ pravidel jsem převzal pravidla ze zahraničí a pomocnou ruku podal Ivo Kornatovský, který návrh pravidel zpracoval do podoby vhodné pro zápis do sportovního řádu SMČR a podal návrh na předsednictvo SMČR. Bohužel to letos neklaplo, ale to nebrání podle těchto pravidel uspořádat nějakou tu soutěž. Náš klub uspořádá minimálně dvě.


9.1.9. KATEGORIE E20 – MODELY S ELEKTRICKÝM MOTOREM
9.1.9.1. Definice modelu:
Modely poháněné elektrickým motorem. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu nepohyblivé. Není povolené automatické ovládání ploch, kromě funkce determalizátoru.

9.1.9.2. Charakteristika modelu
Rozpětí křídla nejvíce 20″ – 508 mm
Celková délka včetně vrtule 20″ – 508 mm
K pohonu lze použít pouze bezjádrový (coreless) motor 8,5 x 20 mm, převod není povolen.
Vrtule s průměrem nejvíce 2,7″ – 68,5 mm, sklopné vrtule nejsou povoleny.
Baterie pouze jeden článek LiPol (4,2V) bez omezení kapacity. Baterie LiHV (4,35V) nejsou povoleny.
Minimální hmotnost modelu 28,35 gramů.

9.1.9.3. Počet letů
Soutěžící má nárok na tři platné lety. Pro každý let je možnost dvou pokusů.
Každý soutěžící má nárok na jeden platný let v každém kole soutěže. Trvání kola musí být oznámeno předem a nesmí být kratší než 30 minut a delší než 90 minut.
9.1.9.4. Definice platného letu
Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst. 9.1.9.5. Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci 9.1.9.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula. Doba chodu motoru je nejvíce 20 sekund.

9.1.9.5. Definice neúspěšného pokusu
Pokus je hodnocen jako neúspěšný, je-li model odstartován a vznikne-li aspoň jedna z dále popsaných situací. Pokud se tak stane při prvním pokusu, má soutěžící právo na druhý pokus. Trvání letu je kratší než 20 sekund. Během letu nebo letového času se oddělí část modelu. Doba chodu motoru je více jak 20 sekund.

9.1.9.6. Opakování pokusu
Pokus se může opakovat, pokud se model při vzletu srazí s osobou nebo za letu srazí s jiným letícím modelem. Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán jako platný, i když požadavek uplatní na konci pokusu.

9.1.9.7. Trvání letu
Doba chodu motoru je nejvíce 20 sekund, maximální trvání každého platného letu je nejvíce 90 sekund. V případě mimořádných meteorologických podmínek nebo při problémech s navracením modelů může jury změnit maximum pro dané kolo. Tato změna maxima musí být oznámena před zahájením kola.

9.1.9.8. Hodnocení
Do konečného hodnocení se započítá čas ze tří platných letů.
V případě rovnosti dosažených výsledků v individuálním hodnocení následují další rozlétávací lety do vyhlášení vítěze. Doba chodu motoru se snižuje na 10 sekund a maximální čas každého rozlétávacího letu se prodlužuje na 120 sekund. Každý rozlet je platný, druhý pokus o let není možný.

9.1.9.9. Měření času
Měření času začíná vypuštěním modelu a končí při ukončení letu.
Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou nebo v mraku, časoměřiči čekají 10 sekund, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového času se potom odečte uvedených 10 sekund.
Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností
nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je
pořadatel pro každé startoviště zajistil. Výsledný čas se zaokrouhluje na celé sekundy.

9.1.9.10. Počet pomocníků
Soutěžící může mít jednoho pomocníka na startovišti.
9.1.9.11. Vzlet modelu
Model se vypouští z ruky, soutěžící setrvává na zemi (vyskočení při vzletu je povoleno). Každý soutěžící musí sám spustit motor a vypustit model. Model musí být vypuštěn v okruhu asi 5 metrů od středu startoviště

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*