Soutěže házedel a vystřelovacích modelů v roce 2023

Náš klub v roce 2023 uspořádá dvě soutěže házedel (kat. H) a vystřelovacích modelů (kat. V).

  • První soutěž se uskuteční 25. února 2023 na letišti u Hajan. Více informací k soutěži
  • Druhá soutěž proběhne 25. listopadu 2023

V zimním období jsou populární soutěže volných modelů kategorie házedel a nově i vystřelovacích modelů. Modely jsou vcelku nenáročné na stavbu a následně i letový prostor. Ovšem když trošku fouká, člověk se i tak proběhne. Na netu je ke stažení spousty osvědčených plánků, případně při zachování konstrukčních pravidel není problém si postavit model vlastní konstrukce. Model ani nemusí mít maximální povolené rozpětí, které je u házedla nejvíce 600mm a vystřelovacího modelu nejvíce 300mm. Velikost modelu házedla se volí podle fyzických dispozic vrhače, aby model vyhodil pokud možno co nejvýše. Z větší výšky se většinou i déle letí. Házedlo lze házet klasicky za trup a nebo poslední dobou je rozšířené házení z otočky za křídlo. Podmínkou pro co nejlepší výkony je mít model dobře seřízený, zalétaný a samozřejmě i správně hozený. U vystřelovacích modelů odpadá fyzická námaha při startu, start je proveden vystřelením gumovou smyčkou.

Pro ilustraci starší plánek házedla Kreyson, který byl publikován v modelářském časopise

S malými modeláři na kroužku intenzivně stavíme

Model házedla je také jeden z prvních modelů, které staví žáci v modelářském kroužku. První modely jsou menší a křídla mají z plné balsy. Po osvojení základních dovedností již staví žáci modely házedel s konstrukčním křídlem potažené papírem a větším rozpětí.

Rád bych během roku se žáky z modelářského kroužku navštívil i na pár soutěží v okolí. Třeba na soutěž do Strakonic, kde jsem se byl po spoustě let podívat na soutěži a vyzkoušet mé jediné házedlo.

Pro informaci doplňuji i stavební a soutěžní pravidla SMČR kategorie H a V

9.1.1. KATEGORIE H - HÁZECÍ KLUZÁKY
9.1.1.1. Definice
Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu
nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí
vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.
9.1.1.2. Charakteristika házedla H
Rozpětí křídla: nejvíce 600 mm.
Model musí odpovídat přiměřeným požadavkům bezpečnosti. Jury může vyřadit modely nebezpečné pro
okolí.
9.1.1.3. Počet letů
Každý soutěžící má právo na deset platných letů.
9.1.1.4. Definice platného letu
Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí v odst.
9.1.1.5. Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí v odstavci
9.1.1.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.
9.1.1.5. Definice neúspěšného pokusu
Pokus je hodnocen jako neúspěšný, pokud se během startu, nebo v průběhu letu oddělí část modelu.
9.1.1.6. Pokus se může opakovat, když:
Model se během letu srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou.
Pokud model pokračuje v letu normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když
požadavek uplatní na konci pokusu.
9.1.1.7. Trvání letu
Maximální trvání každého letu je 60 sekund. Celková doba letu modelu se měří od okamžiku vypuštění
modelu do konce letu.
9.1.1.8. Hodnocení
V konečném hodnocení se sčítá čas 10 letů každého soutěžícího.
V případě rovnosti časů dosažených dvěma či více soutěžícími se vítěz určí dalším rozlétáváním, které
musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu
se prodlužuje o 10 sekund proti maximu předchozího kola.
Pořadatel stanoví určitý čas, během něhož musí všichni soutěžící vypustit svoje modely. Pro každý
rozlétávací let je povolen jeden pokus.
9.1.1.9. Měření času.
a) Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která
definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou
nebo v mraku, časoměřiči čekají 10 sekund, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového
času se odečte uvedených 10 sekund.
b) Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností
nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je
pořadatel pro každé startoviště zajistil.
c) Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času
dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči.
d) Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.
9.1.1.10. Vzlet modelu
a) Model se vypouští z ruky, rozběh či vyskočení jsou při vzletu povoleny.
b) Model musí vzlétnout ve vzdálenosti nejvíce 25 m od středu startoviště.
9.1.7.KATEGORIE V - VYSTŘELOVACÍ KLUZÁKY - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA
9.1.7.1. Definice
Modely bez pohonné jednotky. Vztlak vzniká působením aerodynamických sil na plochy, které jsou za letu
nepohyblivé (nejsou povoleny rotující či mávající plochy). Model s měnitelnou geometrií či plochou musí
vždy odpovídat pravidlům i když plochy jsou ve složeném či rozevřeném uspořádání.
9.1.7.2. Charakteristika vystřelovacího kluzáku (vystřelovadla)
Rozpětí křídla: nejvíce 300 mm.
Model musí odpovídat přiměřeným požadavkům bezpečnosti. Jury může vyřadit modely nebezpečné pro
okolí.
Povolený stavební materiál – dřevo, balsa, papír, lepidlo, lak, olovo a modelína na dovážení. Nosník
ocasních ploch může být z libovolného materiálu. Vše ostatní není povolené.
9.1.7.3. Počet letů
Každý soutěžící má právo na deset platných letů.
9.1.7.4. Definice platného letu
Trvání letu dosažené v prvním pokusu, pokud tento pokus nebyl neúspěšný v souladu s definicí
v odst.9.1.7.5. Trvání letu dosažené v druhém pokusu. Pokud je druhý pokus v souladu s definicí
v odstavci 9.1.7.5. také neúspěšný, výsledek letu je nula.
9.1.7.5. Definice neúspěšného pokusu
Pokus je hodnocen jako neúspěšný, pokud se během startu, nebo v průběhu letu oddělí část modelu.
9.1.7.6. Pokus se může opakovat, když:
Model se během letu srazí s jiným modelem nebo vlečnou šňůrou. Pokud model pokračuje v letu
normálním způsobem, může soutěžící žádat, aby byl let uznán, i když požadavek uplatní na konci pokusu.
9.1.7.7. Trvání letu
Maximální trvání každého letu je 30 sekund. Celková doba letu modelu se měří od okamžiku vypuštění
modelu do konce letu.
9.1.7.8. Hodnocení
V konečném hodnocení se sčítá čas 10 letů každého soutěžícího.
V případě rovnosti časů dosažených dvěma či více soutěžícími se vítěz určí dalším rozlétáváním, které
musí proběhnout ihned po ukončení posledních letů soutěže. Maximální čas každého rozlétávacího letu
se prodlužuje o 10 sekund proti maximu předchozího kola.
Pořadatel stanoví určitý čas, během něhož musí všichni soutěžící vypustit svoje modely. Pro každý
rozlétávací let je povolen jeden pokus.
9.1.7.9. Měření času.
a) Let se považuje za ukončený, jakmile se model dotkne povrchu země, narazí na překážku, která
definitivně ukončí jeho let, nebo zmizí-li definitivně časoměřiči z dohledu. Zmizí-li model za překážkou
nebo v mraku, časoměřiči čekají 10 sekund, neobjeví-li se znovu, a potom ukončí měření. Z celkového
času se odečte uvedených 10 sekund.
b) Let může měřit jeden časoměřič stopkami nebo měřicím zařízením, umožňujícím měření s přesností
nejméně 0,2 sekundy. Ke sledování modelu může časoměřič použít optické prostředky, jestliže je
pořadatel pro každé startoviště zajistil.
c) Časoměřič musí zůstat po celou dobu měření v kruhu o průměru 10 metrů. V případě měření času
dvěma časoměřiči je dosažený čas aritmetickým průměrem časů zaznamenaných oběma časoměřiči.
Výsledný čas je matematické zaokrouhlení dosaženého času na celé sekundy.
9.1.7.10. Vzlet modelu
a) Model se vypouští z ruky prostřednictvím startovacího zařízení.
b) Model musí vzlétnout ve vzdálenosti nejvíce 25 m od středu startoviště.
Sportovní řád ČR 2022 Stránka 55
9.1.7.11. Startovací zařízení
Startovací zařízení tvoří oko gumy o průřezu 1 x 3mm, která může být na jednom konci upevněna
v pevném držátku. Délka oka gumy je maximálně 15 cm, kontrola se provádí pravítkem o délce 15 cm –
napnutá guma v pořádku, volná – neregulérní zařízení. Délka držátka maximálně 15cm. Soutěžící při
startu drží držátko, ve kterém je upevněn konec gumy nebo jeden z konců gumy, v jedné ruce a z druhé
ruky startuje model.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*